Individuele functies
Ik beschrijf de functie(s) na het voeren van een interview met de leidinggevende en eventueel met degene die de functie uitvoert. Deze gesprekken leveren informatie op over welke werkzaamheden op basis van de organisatiedoeleinden uitgevoerd zouden moeten worden, maar ook welke werkelijk uitgevoerd worden. Op basis van de verkregen informatie stel ik een advies op, beschrijf de functie(s) en waardeer deze.

Andere toepassingen
Naast het beschrijven en waarderen van individuele functies, kan ik u ook adviseren en ondersteunen bij:

  • Procesbegeleiding bij het onderzoeken/actualiseren van uw huidige functiebouwwerk;
  • Advies over een functiebouwwerk dat past bij de ambities van uw organisatie;
  • Het opstellen of actualiseren van uw functieboek;
  • Het uitvoeren van een functie-analyse;
  • Toetsen van een rol- of taakbeschrijving bij een generieke functie;
  • Advies over toepassing generieke functies;
  • Uitvoeren second opinion;
  • Advies en ondersteuning op afroep.