Ik werk nu als zzp’er en heb daarvoor dertig jaar als HR adviseur in het voortgezet onderwijs gewerkt, waarvan de laatste tien jaar bij de Stichting Carmel College.

Naast het uitvoeren van beleidsmatige werkzaamheden en diverse p&o onderdelen, ben ik sinds 2002 gecertificeerd functiewaarderingsdeskundige voor het onderwijs. Deze certificering wordt tweejaarlijks verlengd om zo als gecertificeerd functiewaardeerder te kunnen blijven werken.