Als gecertificeerd functiewaardeerder voor Fuwasys ondersteun ik u bij het opstellen van de functiebeschrijvingen voor uw onderwijsorganisatie en ben ik bevoegd om functies te waarderen.

Doel
Het primaire doel van functiewaardering is om verschillen in beloning (salarisstructuur) vast te stellen en te rechtvaardigen. Dit gebeurt door een functie naar zwaarte in te delen (rangordening). Daarvoor wordt de functie beschreven, om daarna op functie-inhoud te worden beoordeeld en gewaardeerd. We spreken veelal over een ‘geobjectiveerde subjectiviteit’ en het zo veel mogelijk beperken van subjectiviteit in de beoordeling van functies.

Functiewaardering speelt niet alleen een rol bij het vaststellen van de functie en inschaling van individuele medewerkers. Het is ook een waardevol instrument bij:

  • Organisatieontwerp en structuur;
  • Verbetering van de kwaliteit van de functie-inhoud;
  • Verantwoordelijkheids- en bevoegdheidsverdeling;
  • Taakafbakening;
  • Werving en selectie;
  • Loopbaanbeleid;
  • Opleiding en training;
  • Beoordeling en prestatiebeloning.