Als gecertificeerd functiewaardeerder voor het systeem FUWA ben ik goed in staat de functiebeschrijvingen voor uw onderwijsorganisatie te schrijven en te waarderen.

FUWASYS is de afkorting van FUnctieWAarderingsSysteem en wordt gebruikt door ministeries, provincies, gemeenten en het onderwijs om functies in een organisatie aan de hand van vaste criteria in te delen. Hiermee kan op een ‘objectieve’ manier de ‘zwaarte’ van een functie bepaald worden ten opzichte van andere functies en wordt het ingezet als een rechtvaardiging voor verschillen in beloning; gelijk werk wordt gelijk beloond.